Újraindul Magyarországon a papíripari szakképzés több évtizedes szünet után

Újraindul Magyarországon a papíripari szakképzés több évtizedes szünet után

Több évtizedes szünet után újraindul a papírgyártás és feldolgozás nappali szakképzése Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Vajda-Papír együttműködésében a 2021/2022-es tanévben. A képzés újraindítását a megváltozott globális fogyasztási trendek, a műanyagok visszaszorulása, a papíripar egyre jelentősebb hozzájárulása a GDP-hez és az ágazatban foglalkoztatottak számának jelentős bővülése tette indokolttá. További, jelentős támogatást adott a szakképzés újraindításának az is, hogy a koronavírus-járványban felértékelődött az önellátás képességének biztosítása, amihez jól képzett és megfelelő számú szakemberre van szükség ebben az ágazatban is – hangsúlyozta Vajda Attila, a higiéniai papírtermékek piacán vezető Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója.

Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára arra emlékeztetett, hogy a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a vállaltok kezdeményezésére döntött a szakképzésnek az Ipar 4.0 és a megváltozott munkaerőpiac követelményeinek megfelelő megújításáról. A Szakképzés 4.0 stratégia célja, hogy a magyar fiatalok olyan készségek és kompetenciák birtokában kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segítségével megállják a helyüket a negyedik ipari forradalomban átalakuló munkakörökben is. Hozzátette, hogy a koronavírus-járvány is jelentős változásokat hozott, várhatóan véglegesen megváltoztatja például egyes ágazatok szerepét, és ehhez a munkaerőpiacnak is alkalmazkodnia kell. Mindez elképzelhetetlen a szakképzés fejlesztése nélkül. A magas színvonalú, a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó szakemberképzés elengedhetetlen az egyes iparágak és az egész nemzetgazdaság versenyképességének növelése szempontjából. Az ágazatok szakemberigényét, valamint az elvárt szakmai tudást és készségeket pedig a vállalatok tudják a legjobban meghatározni. Ezért fontos, hogy a tananyag is a valós, meglévő igényekre épüljön, de felkészítse a tanulókat a jövő kihívásaira is - hangsúlyozta.

 

Vajda Attila, Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója a globális trendekről elmondta, hogy a csomagolóanyagok piaca átalakul, egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a környezetkímélőbb megoldások, így a műanyagok visszaszorulása magával hozza a papírtermékek kínálatának bővülését. A higiéniai papírtermékek iránti igény különösen a koronavírus-járvány idején ugrott meg – mondta Vajda Attila, de megjegyezte, hogy a járványveszély elmúlta után sem számítanak jelentős keresletcsökkenésre. „A higiéniai szokások végleg megváltoztak, ehhez a papírgyártási kapacitásoknak is igazodniuk kell” – hangsúlyozta. A Vajda-Papír termelői kapacitásai biztosítják Magyarország önellátását ebben a szegmensben, ám az egyre inkább környezetbarát kínálatot csak szakmailag felkészült munkavállalókkal lehet garantálni, hiszen nem csak a háztartásokban használunk egyre több papírból készült terméket, de a szolgáltató-, az egészségügyi szektorban, az ipari, sőt az agrár területeken is bővül a papírtermékek felhasználásának köre. Ezért teszünk sokat annak érdekében, hogy a kamarával és a minisztériummal szoros együttműködésben egy új, a papírgyártás és -feldolgozás témakörére kiterjedő nappali oktatási rendszerben indítható képzést állítsunk össze. A vállalat szakemberei jelentős mértékben hozzájárultak az új papíripari szakmák és szakmairányok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásához, amelyekre a tanulók szakmai képzése épül. A tanagyag kidolgozását követően a folyamatos aktualizálásában is részt veszünk, és gyakorlati helyet, illetve később munkalehetőséget biztosítunk a képzésben részt vevőknek – mondta. Hozzátette: fontosnak tartja, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatja a szakképzés megújulását, új képzések elindítását, illetve biztosítja az ehhez szükséges koordinációt a piaci szereplők és a minisztérium között.

 

Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta: nagyon fontosnak tartják, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az ITM támogatásával egyre több szakmánál indul újra a piaci igényekhez igazodó szakképzés, amelyhez a naprakész tudás átadását a piaci szegmensekben vezető cégek biztosítják. A színvonalas szakképzés elengedhetetlen a szakember-utánpótlásban, a piaci igényekre reflektálnia kell az oktatásnak. A gazdaság versenyképességét, vonzerejét a külföldi befektetők előtt nagyban meghatározza a rendelkezésre álló munkaerő minősége, a képzett munkavállalók száma. A befektetésekért folytatott globális versenyben pedig jelentős előnyt jelent a munkaerő képzettsége – jegyezte meg.

 

A középfokú oktatásban a papírgyártó-feldolgozó és csomagolóanyag gyártó technikusi képzés Dunaújvárosban indul a 2021/22-es tanévben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiumban. A tanulók 5 év alatt az érettségi mellett egy szakmát is elsajátítanak, a vegyipari ágazat szakmaterület fogja össze a vegyipari, gyógyszeripari, műanyagipari, gumiipari és papíripari területeket. Marczona Tamás, az iskola igazgatója elmondta: A főleg természettudományi ismeretekre épülő képzések biztosítják, hogy ezen iparágak legkorszerűbb szakmai ismereteit sajátítsák el a tanulók, hogy ezáltal a magas hozzáadott értéket teremtő hazai vegyipar szakember utánpótlásai legyenek. A direktor hangsúlyozta, hogy a rugalmas szakképzési rendszer biztos jövőt jelent és ígéretet a fiataloknak a helyben boldogulásra, így a térség megtartó erejét is növeli. Megjegyezte azt is, hogy a duális képzőpartneri megállapodást szeretnének kötni a Vajda-Papírral. A duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon a tanulóknak kiváló lehetősége nyílik arra, hogy az oktatási intézményben elsajátított elméleti ismeretanyagot az iparágat képviselő vállalatok jól felszerelt laboratóriumaiban, ipari méretű kísérleti üzemeiben, korszerű eszközpark segítségével kiegészítsék az adott szakma gyakorlati ismereteivel – hangsúlyozta.

 

A papírgyártás és feldolgozás Magyarországon a rendszerváltás előtt jelentős iparág volt. A Papíripari Vállalatnak 12 papírgyára, saját kutató intézete és egy Gép és Alkatrész gyára volt. A Papíripari Vállalat kiemelt figyelmet fordított a szakképzésre, a szakmai utánpótlásra. A rendszerváltást követően a gyárakat privatizálták, sok gyár bezárt, így volt idő, amikor csak Dunaújvárosban és Diósgyőrben gyártottak papírt. A szakképzés pedig átalakult és csak OKJ képzés keretében képeztek szakember utánpótlást. A korábbi nappalos iskolai képzések egy évtizede megszűntek, úgyhogy nagy szükség van arra, hogy újraindítsuk a képzést - ismertette Vajda Attila.

A Vajda-Papír Kft. 100 százalékban magyar tulajdonban lévő vállalkozás, higiéniai papírtermékekből 140 ezer tonnás gyártási kapacitása bőven lefedi a belföldi, éves 90 ezer tonnás igényt. Dunaföldvári gyárának, a régió legnagyobb papíripari üzemének Ooops! márkájú és sajátmárkás termékeit Skandináviába, a Baltikumba és Kelet-Közép-Európa több mint 20 országába exportálják. A cégcsoport 50 milliárd forint körüli árbevételre számít idén, 4 milliárd forinttal többre, mint az előző évben.